Scalibor Protectorband | large | 65 cm

871318405-4807

Scalibor protectorband large voor de bestrijding van teken, zandvliegen en hartwormmuggen.
Beschermt gedurende 5 tot 6 maanden.

Fabrikant: MSD (Intervet)

Verkoper: TPC BV

€22.37 19.45

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Gemedicineerde halsband.
Werkzaam tegen: Teken, Zandvliegen, Hartwormmuggen
Omschrijving: Bestrijding van infestaties met teken gedurende 5 tot 6 maanden.
Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen gedurende 5 tot 6 maanden.
Anti-feeding effect op volwassen muggen gedurende 6 maanden.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij:
- pups jonger dan 7 weken.
- honden met huidlaesies.
- dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroïden.
- katten.

Details

Merken: Scalibor
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Teken, Zandvliegen
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Halsband
Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Gemedicineerde halsband.
Werkzaam tegen: Teken, Zandvliegen, Hartwormmuggen
Omschrijving: Bestrijding van infestaties met teken gedurende 5 tot 6 maanden.
Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen gedurende 5 tot 6 maanden.
Anti-feeding effect op volwassen muggen gedurende 6 maanden.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij:
- pups jonger dan 7 weken.
- honden met huidlaesies.
- dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroïden.
- katten.
Dosering/Toediening: De 48 cm lange halsband is voor gebruik bij kleine en middelgrote honden. Voor bevestiging om de hals. Eén halsband per hond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Verwijder de halsband uit het dichtgesealde sachet en breng deze losjes rond de hals van de hond aan. Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp.
Werkzame bestanddelen: Per witte halsband van 48 cm (19 g):
Werkzaam bestanddeel:
Deltamethrin 0,760 g
Hulpstof:
Titaniumdioxide (E171) 0,285 g
Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Indien dit optreedt dient de band afgedaan te worden. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Behandeling dient symptomatisch te zijn, aangezien er geen specifiek antidotum bekend is.
Waarschuwingen: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de transmissie van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom niet volledig worden uitgesloten.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn. Het effect van wassen op de duur van de werkzaamheid van het diergeneesmiddel is niet onderzocht.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Na het omdoen van de halsband de handen goed wassen met koud water en zeep. Personen met een bekende overgevoeligheid voor bestanddelen van de halsband moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan 2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen geen intensief contact hebben, zoals slapen, met honden die een band dragen.
Bewaar het sachet met de halsband in de kartonnen buitenverpakking tot gebruik. Hoewel de werking van de halsband niet vermindert als deze af en toe in contact komt met water dient de halsband verwijderd te worden voordat de hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de werkzame stof schadelijk is voor vissen en andere waterorganismen. Men moet voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de hond de halsband draagt.
Gebruik tijdens dracht of lactatie:
Kan gebruikt worden tijdens de dracht en lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Niet gebruiken in combinatie met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband opeet, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam.
Verpakking: Eén halsband verpakt in een sachet van papier-aluminium-polyethyleen of papier-aluminium-polyester-polyethyleen, en bewaard in een kartonnen omdoos.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Scalibor
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Teken, Zandvliegen
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Halsband

€21.23 €18.46

€12.85 €10.26