Royal Canin Urinary S/O Small Dog


Contra-indicaties
Pups en drachtige of zogende teven. Chronische nieraandoening. Metabole acidose. Hartinsufficiëntie. Urineverzurende medicatie. (Historie van) pancreatitis. Hyperlipidemie.